Duurzaamheid en MVO

Bezoek

Beurs van Berlage

De Beurs van Berlage is een niet te missen hotspot tijdens je bezoek aan Amsterdam. Het is het bruisende ontmoetingspunt in het hart van de stad. Een ding is zeker, er is altijd wat te beleven in het unieke historische pand! Eet een hapje in onze Bistro, bezoek de Tony's Chocolonely shop voor de lekkerste chocolade, de lekkerste visgerechten eet je in The Seafood Bar, huur een fiets of maak gebruik van een van de lockers in de Bike Rental en ontdek de geheimen van Sherlocked. Bekijk ook de diverse evenementen in onze agenda.

Bezoek website

Bij de Beurs van Berlage draait het om impact maken. We maken impact op verschillende manieren; met onze monumentale locatie, met de evenementen die er plaatsvinden, we maken een blijvende impact op het maatschappelijke front en als aantrekkelijke werkgever. Wat vooral van belang is, is dat we impact maken door het minimaliseren van de impact van al onze activiteiten op het milieu.

Impact maken

De Beurs van Berlage is de centrale ontmoetingsplek in een Rijksmonument in het centrum van Amsterdam. Wij zijn vastbesloten om een leidende rol te spelen in duurzaamheid binnen de evenementenbranche. Onze duurzaamheidsstrategie is ontworpen om onze impact op het milieu te minimaliseren en tegelijkertijd onze maatschappelijke en economische bijdrage te maximaliseren. Door samen te werken met congresorganisatoren en andere partners, kunnen we evenementen creëren die niet alleen waardevol zijn voor deelnemers, maar ook een positieve en blijvende impact hebben op de wereld om ons heen.
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan onze duurzaamheidsreis en samen te werken aan een betere toekomst.

Met deze brochure hopen wij u een helder beeld te geven van onze inzet en plannen op het gebied van duurzaamheid. Uw bijdrage en samenwerking zijn van essentieel belang om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Samen kunnen we een positieve impact maken!


 
Lees hoe u als organisator kunt helpen

Duurzame catering

Binnen het gegeven dat wij binnen kort tijdsbestek, grote aantallen gasten van een maaltijd dienen te voorzien, zoeken wij altijd naar werkwijzen of zelfs formules, om minder voedselverspilling te creëren. Te denken valt aan bereiden en presenteren van kleinere batches, bereiding ter plekke en “on demand”. Ook willen we voorafgaand aan een evenement een goed beeld krijgen van de aantallen en exacte profielen van onze gasten, zodat we beter in staat zijn om het juiste aanbod in de juiste hoeveelheden aan te bieden. De seizoenen en beschikbaarheid van producten bij onze leveranciers bepalen de uiteindelijke ingrediënten van onze gerechten en arrangementen. Daarnaast zoeken we naar opties om niet genuttigde voeding op een zo goed mogelijke manier te verwerken of een alternatieve bestemming te geven, zonder dat het als afval dient te worden afgevoerd.

Wij willen de hoeveelheid afval daar waar mogelijk reduceren vanuit de gedachte dat wat het pand niet binnen komt, niet hoeft te worden afgevoerd. Dit betekent dat wij leveranciers, klanten en andere relevante partijen zullen stimuleren, steeds hoeveelheden goederen aan te voeren die in lijn zijn met het verwachte daadwerkelijke gebruik. Ook proberen wij het gebruik van verpakkingsmaterialen tot een minimum te beperken. Verder willen we binnen onze muren optimaal afval scheiden, om zoveel mogelijk afval een tweede (of derde) leven te geven. Niet alleen willen wij hiermee de hoeveelheid afval reduceren, maar ook de “kwaliteit” van het afval verbeteren en het aantal logistieke bewegingen van en naar de Beurs enigszins beperken.


 
Ons duurzame foodbook

Net Zero Carbon Events

Met inachtneming van de best beschikbare wetenschappelijke kennis over de gevolgen van klimaatverandering erkennen we dat er een dringende behoefte is om de overgang naar wereldwijde netto nul uitstoot te versnellen, en dat de evenementenindustrie haar rol moet spelen om de doelen van het Akkoord van Parijs te realiseren en een rechtvaardige overgang te waarborgen.

We beseffen dat de evenementenindustrie bestaat uit een complex en gefragmenteerd geheel van belanghebbenden van over de hele wereld. Hoewel individuele bedrijven en organisaties wellicht specifieke stappen ondernemen om hun koolstofvoetafdruk te minimaliseren, is er ook een alomvattende benadering op systeemniveau nodig om betekenisvolle vooruitgang te boeken.

In deze context verbindt mijn organisatie zich ertoe het doel van netto nul broeikasgasemissies in 2050 te ondersteunen, in lijn met de wereldwijde inspanningen zoals vastgelegd in het Akkoord van Parijs, om de opwarming tot 1,5°C te beperken en de totale wereldwijde broeikasgasemissies tegen 2030 met 50% te verminderen. We zullen actief de inspanningen in de hele waardeketen bevorderen en aanmoedigen.

Daarom hebben we de Net Zero Carbon Events belofte voor de Evenementenindustrie ondertekend.


 
Ons duurzame foodbook

Green Globe™ gecertificeerd

Wij zijn Green Globe™ gecertificeerd. Green Globe™ is een wereldwijd certificeringsprogramma voor duurzaam reizen en toerisme. Wij worden jaarlijks gecontroleerd om aan de eisen te voldoen door een onafhankelijke keurmeester. Green Globe™ biedt Beurs van Berlage een raamwerk waarmee wij de duurzaamheidsprocessen kunnen beheersen, monitoren en verbeteren.

Toekomstplannen
Green Label Service, expert op het gebied van duurzaamheid, begeleidde ons bij het behalen van het Green Globe™ certificaat. Samen kijken we jaarlijks naar de mogelijkheden om verder te verduurzamen.


 

Hotspot since 1903

Al sinds het jaar 1903 is de Beurs van Berlage een internationale hotspot met charme. Een bruisend gebouw in de ziel van Amsterdam waar de mooiste dingen gebeuren. Evenementen, beurzen, exposities en congressen van wereldformaat. Benieuwd hoe dit eruit ziet?

Bekijk showcases

Meer weten?

Is uw belangstelling gewekt en wilt u graag verder praten over de mogelijkheden voor úw congres of evenement? Wij staan voor u klaar!

Contact