Home » Breakout zalen

Breakout zalen

De Beurs van Berlage moest de geestelijke ontplooiing van mensen stimuleren en zou een prachtig gemeenschapswerk worden, aldus Berlage. Zijn vriend en geestverwant Albert Verwey (1865-1937) kreeg van hem de opdracht te bedenken welke wandversieringen, sculpturen en reliëfs in het beursgebouw moesten komen.

Handelsgeschiedenis

In het thema handelsgeschiedenis van Nederland werden aangetrokken kunstenaars aan het werk gezet om het Beursgebouw te decoreren. Conform de tijdgeest waren zij allemaal in meer of mindere mate aanhangers van het symbolisme. Dit hield in dat zij de betekenis van hun werk niet direct wilden prijsgeven.

Break out zalen vernoemd naar kunstenaars

In de vorm, de lijn en de kleur moest je er zelf naar op zoek. De kunstenaars zijn niet alleen vereeuwigd in de kunstwerken die zij achter lieten in het pand, ook de Breakout zalen zijn vernoemd naar de meesters. Onderstaande zalen zijn vernoemd naar de kunstenaars van de Beurs van Berlage.

Mendes da Costa kamer Beurs van Berlage
Mendes da Costa kamer Beurs van Berlage

Mendes da Costa kamer

In de steenhouwerij van zijn vader maakte Joseph Mendes da Costa (1863-1939) grafzerken en gootstenen. Als kunstenaar legde hij zich toe op ornamenten en beelden en ontwierp hij ook interieurs. Mendes da Costa vond dat zijn ontwerpen niet alleen decoratief mochten zijn, ze moesten ook de functie van de ruimte ondersteunen.

Zijlkamer Beurs van Berlage Amsterdam
Zijlkamer Beurs van Berlage Amsterdam

Zijl kamer

Lambertus Zijl (1866-1947) zelf van eenvoudige komaf, werkte Zijl zich met een studiebeurs voor de Rijksschool voor de Kunstnijverheid op tot beeldhouwer. Hij maakte deel uit van Berlage’s vaste team en ontwierp ook serviesgoed en interieursculpturen. 

Verwey kamer Beurs van Berlage
Verwey kamer Beurs van Berlage

Verwey kamer

Albert Verwey (1865-1937) verwoordde het concept voor het decoratieprogramma in achttien kwatrijnen. Elke kunstenaar kreeg een kwantrijn van vier regels mee om een concept te bedenken dat binnen het ontwerp paste van Berlage en Verwey.

Roland Holst kamer Beurs van Berlage Amsterdam
Roland Holst kamer Beurs van Berlage Amsterdam

Roland Holst kamer

Ook al kwam hij net als Berlage uit een welgestelde familie, toch streed schilder Richard Roland Holst (1868-1938) voor arbeidersrechten en solidariteit. Hij was ervan overtuigd dat kunst en cultuur moesten helpen om een betere en rechtvaardiger samenleving te bereiken.

Derkinderen kamer Beurs van Berlage Amsterdam
Derkinderen kamer Beurs van Berlage Amsterdam

Derkinderen kamer

Antoon Derkinderen (1859-1925) schilderde niet alleen, maar was ook glazenier en boekbandontwerper. Hij vond dat kunst bestemd moet zijn voor de gehele samenleving omdat kunst daar ook uit voortkomt.

Overige Breakout zalen

Blauwe kamer

De Blauwe kamer hoorde in die tijd ook bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het werd gebruikt als archiefkamer en is dan ook te bereiken vanaf de Berlage zaal.

Ontvangkamer

De ontvangkamer diende in 1907 als bestuurskamer van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Tegenwoordig wordt deze zaal nog steeds gebruikt als vergaderzaal. 

De KeurzaalAdministratiezaal, Berlage zaal en Veilingzaal worden tevens als Breakout zalen gebruikt bij de organisatie van grotere groepen.

  Share on GooglePlus Share on LinkedIn Share on Pinterest