Home » Beursfoyer

Beursfoyer

De Beursfoyer diende vroeger als communicatieruimte. Tegenwoordig geld het als verbindingshal, die er voor zorgt dat de grote zalen makkelijk met elkaar verbonden zijn. Op deze pagina leest u meer over de historie van de Beursfoyer. 

Koopmansbeurs

De Beurs van Berlage is ruim een eeuw geleden als Koopmansbeurs ontworpen door Hendrik Petrus Berlage, één van Nederlands grootste architecten. De Koopmansbeurs werd geopend op 27 mei 1903 door Koningin Wilhelmina.

Foyer

Oorspronkelijk werd de Beursfoyer gebruikt voor de communicatie van de beurshandelaren. Voorzien van telegraaf, telefoon en postkantoor, was dit dé plek om belangrijke berichten te versturen naar vennoten in land en stad. Nu is deze ruimte een uitstekende schakel tussen de hoofdentree en diverse grote congres- en evenementenzalen.  

360 graden Beursfoyer

Door middel van Google Street View kunt u online door de Beurs van Berlage wandelen, de 360 graden foto's van de Beursfoyer vindt u onderaan deze pagina.

Olifant Beursfoyer Beurs van Berlage Amsterdam

Historie

Tussen de grote zalen gelegen was dit de perfecte plek voor handelaren om elkaar tussen het handelen door te ontmoeten. Daarnaast kon er in de zijfoyers met diverse niveaus van de buitenwereld gecommuniceerd worden. Zo was er een klein postkantoor, gelegenheid om telegrammen te versturen en kon men in één van de nog steeds aanwezige houten telefooncellen telefoneren.

Olifant

Op de hoek van de Beursfoyer richting de Grote Zaal vindt u een olifant in het steen. Het verhaal over deze olifant gaat dat de architect HP Berlage de slagtanden afhakte omdat hij niet wilde dat iets "boven het maaiveld uitstak". Alles diende gelijk aan elkander te zijn.

De Beursfoyer maakt het mogelijk om in de oude Graan- en Effectenbeurzen gelijktijdig evenementen en concerten te organiseren zonder dat er over en weer geluidsoverlast ontstaat.

Verzen Albert VerweyBeursfoyer Beurs van Berlage Amsterdam

In de muur staan verzen van Albert Verwey verwerkt:

TELEGRAAFKANTOOR (in de doorgang)
Hier gaat voor elk die ’t wenscht de wereld open
En ’t willend woord snelt langs gestrekte lijn.
Geheimen die van de aarde en ’t leven zijn
Bezielen ’t stel en doen het de aard doorlopen.

TELEFOONKANTOOR: STAD
’t Spreek-werktuig brengt d’een mensch den, andren nader,
’t Gesproken woord vindt een geopend oor:
Boodschap en vraag vliegt de stads-wijken door,
En daad en antwoord volgen ze te gader.

POSTKANTOOR
De daad van velen is elke ‘enkling licht,
De duizendvoudge vracht in-eens gedragen,
Maakt één van duizend dien in schuit nog wagen
Vervoerders worden van hun licht gewicht.

TELEFOONKANTOOR: RIJK
Doch stad niet enkel, ‘Rijk vereent die draad,
Die heinde en ver hoorder verbindt en spreker;
Gedachte en stemtoon hoort men even zeker,
’t Zij me in ’s lands hart of op ’s lands grenzen staat

  Share on GooglePlus Share on LinkedIn Share on Pinterest